Sikkerhetshendelse? Ring nødnummer 21 62 79 79!

Hendelse?
MENY
Løsninger

Neupart Secure GDPR & ISMS

Verktøy for GDPR og ISO 27001

Hva hjelper Neupart Secure GDPR & ISMS deg med?

Neupart Secure GDPR & ISMS gjør det å enklere etterleve sikkerhetskrav og anerkjente standarder som for eksempel ISO 27001, PCI DSS og EUs personvernforordning.

Hvorfor ta det i bruk?

Hvis du må følge standarder eller god praksis for informasjonssikkerhet gir Secure GDPR & ISMS deg bedre effektivitet og mulighet for å enklere vurdere hvor mye sikkerhet din virksomhet behøver.

Du trenger ikke lenger kompliserte regneark for risikovurdering, og du kan droppe de tykke sikkerhetshåndbøkene. Secure GDPR & ISMS gir deg en rekke snarveier til ISO 27001, GDPR-etterlevelse og PCI-compliance. Du får fullstendig orden på regelmessige sikkerhetsoppgaver.

Hva får du med Neupart Secure GDPR & ISMS?

Løsningen leveres med innholdsmaler for blant annet GDPR og ISO 27001, og lar dere enkelt og raskt bygge opp sikkerhetshåndbøker som kan distribueres til sluttbrukere.

Neupart Secure GDPR & ISMS gjør veien til GDPR-etterlevelse kortere og gjør det enklere å holde dette arbeidet oppdatert og relevant i årene fremover. Løsningen har blant annet intuitiv registrering av behandlingsaktiveteter og veiviser for rutiner i forbindelse med håndtering av en datalekkasje.

Løsningen kan leveres som en tjeneste eller som lokal installasjon hos kunden.

Flere enn 200 private og offentlige selskaper benytter løsningen, herunder statlige institusjoner, energi og forsyning, bank og forsikring, IT tjenesteleverandører og lotterier.