Sikkerhetshendelse? Ring nødnummer 21 62 79 79!

Hendelse?
MENY
Bilde
Løsninger

Hunna

Military grade protection against viruses and malware.

Hva hjelper Hunna deg med?

Skadelig programvare kan kryptere ned maskiner, stjele verdifull informasjon og ødelegge data og systemer.

USB-enheter, som f.eks. minnepenner, brukes ofte til å flytte data mellom forskjellige typer nettverk, eller for å oppgradere for eksempel industrielle styringssystemer. På minnepinner kan det ligge skadelig programvare som enten har blitt plassert der med viten og vilje, eller som har kopiert seg over fra et infisert system.

Hunna er en "vaskemaskin" for USB-enheter som reduserer risikoen for at skadelig programvare rammer kritiske systemer.

Hvorfor ta det i bruk?

Ved å benytte Hunna reduserer man drastisk risikoen for at skadelig programvare når kritiske systemer. Minnepinner settes inn i den frittstående Hunna-enheten og blir sjekket for skadelig kode. En "ren" minnepinne tas ut og kan benyttes på vanlig måte.

Eventuell skadelig programvare kan kopieres til en separat karantene-minnepinne for bruk i for eksempel analyse eller etterforskning. Ingen data blir igjen på Hunna-enheten da den er designet for at dette er beviselig umulig.

Som et ekstra lag med sikkerhet utsteder Hunna-enheten et sertifikat på den "rene" minnepinnen. Det er dermed mulig å konfigurere kritiske systemer til å kun akseptere minnepinner med slike sertifikat.hunna

Hva får du med Hunna?

Med Hunna får du et robust og frittstående system som drastisk øker sikkerheten i overflytting av data til kritiske og sensitive systemer.

Hunna benytter flere antivirus-motorer og annen type analyse bygget inn i enhetens software og hardware for å detektere skadelig innhold. Det flere sikkerhetsfordeler ved å gjøre denne analysen på en separat og offline enhet.

Hunna kan også konfigureres med en "white list" som sørger for at kun tillatte filtyper slipper igjennom.