Sikkerhetshendelse? Ring nødnummer 21 62 79 79!

Hendelse?
MENY
Løsninger

Advenica

Datadioder og -sluser for kritisk infrastruktur.

Hva hjelper Advenica deg med?

Hacker-angrep mot kritisk infrastruktur og virksomheters mest sensitive data øker.

Advenica lager moderne sikkerhetsløsninger som håndterer komplekse sikkerhetsutfordringer som dataangrep, -spionasje, -tyveri og -lekkasje.

De fleste virksomheter benytter tradisjonelle sikkerhetsløsninger, som for eksempel brannmur, for å håndtere disse sikkerhetsutfordringene, men flere og flere erfarer at dette fort kan bli uoversiktlig, tungdriftet, sårbart og dyrt.

Med Advenicas løsninger vil man ha enklere kontroll og oversikt over hvem og hva som kan har tilgang til kritiske systemer.

Hvorfor ta det i bruk?

Alle virksomheter kan utsettes for dataangrep og sjansen for for å bli angrepet øker drastisk når en rekke mennesker - internt og eksternt - er avhengige av digital eller fysisk tilgang til data og systemer.  Å balansere sikkerhet og tilgjengelighet er vanskelig.

Med Advenicas løsninger tar man utgangspunkt i informasjon og definerer eksplisitt hvilken informasjon som kan passere inn og ut, til og fra hvem, når og hvordan. Dette er i sterk kontrast til de aller fleste sikkerhetsløsninger, der "svartelisting" er normen. Advenica er information-centric whitelisting.

Hva får du med Advenica?

Advenica har en rekke løsninger som leverer sikkerhet på høyeste nivå og som kan tilpasses en rekke bruksområder.

En Datadiode er en enkel måte å garantere én-veis dataflyt. Disse kan for eksempel brukes til å ta inn datastrømmer fra overvåkningskameraer og SCADA og samtidig forhindre at datastrømmer kan sendes til disse.

En Datasluse forenkler sikker informasjonsutveksling. Slusen vet hvilke data som er tillatt utvekslet mellom en avsender og mottaker og kan blant annet oversette, verifisere, eller transformere informasjonen før den videresendes. Disse kan for eksempel brukes for å sjekke at innkommende data er på riktig protokoll, at parametere er innenfor tillatte verdier, og at avsender er autorisert.

Vi leverer også minnepinner med "selv-sletting" og VPN-løsninger fra Advenica.