Sikkerhetshendelse? Ring nødnummer 21 62 79 79!

Hendelse?
MENY
Bilde
Security Partner

Security Partner - Managed Vulnerability & Response

MVR - Sårbarhetsadministrasjon levert som tjeneste

Vi analyserer, varsler og følger opp virksomhetens sårbarheter. Fence Incident Response Team (FIRT), gjennomfører sårbarhetsskanning av interne og eksterne systemer, samt webapplikasjoner. FIRT rapporterer kvartalsvis, og gjennomfører sikkerhetssamtaler og oppfølging av alle funn. Du vil få full kontroll over virksomhetens sårbarheter.

MVR - Basert på F-Secure Radar

Vi gjennomfører discovery scan, shadow IT og avdekker og rapporterer om åpne porter og sårbarheter i ditt nettverk og i dine webapplikasjoner. MVR - en preventiv sikkerhetstjeneste som minsker risikoen for velykkete dataangrep.