Sikkerhetshendelse? Ring nødnummer 21 62 79 79!

Hendelse?
MENY
Bilde
Security Partner

Security Partner - Managed Detection & Response

MDR - en overvåkningstjeneste som håndterer og varsler bedriften om datainnbrudd.

Fence Incident Response Team (FIRT) overvåker servere og klienter i nettverket 24/7/365 dager i året, tjenesten bygger på F-Secure sin RDR plattform. Du vil bli varslet ved datainnbrudd, FIRT vil analysere hendelsen og eventuelt forhindre videre angrep. Alle hendelser blir håndtert i henhold til våre håndteringsrutiner.

Realtime Behavioral Analysis & Broad Context Detection

MDR agenten overvåker og reagerer på oppførsel på den overvåkede enheten. Ser på koblingen mellom flere forskjellige aktiviteter for å tegne et bilde av oppførsel. Videre ser den på konteksten handlingene skjer i og bruker "machine learning" teknologi for å ta avgjørelser og varsle om hendelsene.