Sikkerhetshendelse? Ring nødnummer 21 62 79 79!

Hendelse?
MENY
Bilde
Security Partner

Security Partner - Fence Incident Response Team

Support- og analysetjeneste tilgjengelig for våre kunder 24/7/365.

Hva er Fence Incident Response Team (FIRT)?

FIRT er en support- og analysetjeneste tilgjengelig for våre kunder 24/7/365.

Vi leverer mange tjenester og produkter med 24/7/365-tilgjengelighet til support og hendelseshåndtering.
Alle kunder som er tilknyttet vårt Incident Response Team via MDR (Managed Detection & Response), MVR (Managed Vulnerability & Response) og 24/7-support har direkte tilgang til kompetanse for håndtering av sikkerhetshendelser. Vårt Incident Response Team er tilgjengelige per telefon hele døgnet alle dager, og er støttet av F-Secure sitt Rapid Response Center. Det vil si at vi har tilgang til utvidet ekspertise ved behov.

Hva får du med FIRT?

  • En 24/7/365-tilgjengelig IRT-tjeneste ved datainnbrudd eller andre hendelser
  • Direkte tilgang til kompetanse
  • Tilgang til årlig gjennomgang av hendelser, trusler, status og endringer