Sikkerhetshendelse? Ring nødnummer 21 62 79 79!

Hendelse?
MENY
Bilde
Security Consultant Services

Security Awareness & Training

Bevisstgjøring av ansatte henger ofte sammen med en levende sikkerhetspolicy, tydelig og godt implementerte retningslinjer og ellers god dokumentasjon

Brukerne av systemer og ansatte i en bedrift anses av mange som det svakeste leddet i sikkerhetsarbeidet. Men istedenfor å låse brukerne ute og begrense potensiell effektivitet, ønsker vi å bevisstgjøre brukerne om trusler, etikette på nett og om hvordan man skal gjenkjenne og unngå å bli utsatt for svindel. Dette sammen med prinsippet stopp, tenk, klikk, vil hjelpe virksomheten med å gjøre de ansatte om fra direkte trusler mot virksomheten til ressurser som stopper og varsler om hendelser.

Fence Awareness Training

Våre konsulenter kan bistå med etablering av et gjennomtenkt opplegg allerede fra dag en av en ansettelse. Videre med gode tilpassede foredrag for de ansatte i din virksomhet. Vi holder foredrag fra 30 min til 2 timer. Vi kan fokusere på et tema f.eks. reise. Eller vi kan gjøre en bred generell opplæring. Vi pleier å putte inn elementer som "realtime hacking" eller sosial manipulering, felles quiz og/eller gruppe arbeid. Alt avhengig av virksomhetens ønsker som vi avklarer i forkant.