Sikkerhetshendelse? Ring nødnummer 21 62 79 79!

Hendelse?
MENY
Bilde
Security Consultant Services

Policy & Compliance

Security Policy & Information Security Management System (ISMS)

Overordnet sikkerhetspolicy

Den overordnede sikkerhetspolicyen beskriver virksomhetens sikkerhetspolitikk. Den skal beskrive overordnede mål, strategier og prinsipper for sikkerhetsarbeidet i virksomheten. Det er gjennom den overordnede sikkerhetspolicyen ledelsen styrer sikkerhetsarbeidet.

ISMS.png#asset:1416

Delpolicyer
Delpolicyer definerer reglene i virksomheten. Denne inndeles i ulike områder, som brukerpolicy, informasjonssikkerhetspolicy, nettverkspolicy, tilgangskontrollpolicy og beredskapspolicy.

Rutiner
Under hver delpolicy utarbeides hensiktsmessige rutiner for å støtte opp under gjeldende policy. Her omfattes veiledninger og kurs/opplæring.


Fence Policy & Compliance

Sikkerhetspolicy og ISMS fra Fence baseres på ISO27001 og omfatter en overordnet sikkerhetspolicy samt underliggende delpolicyer og rutiner. Omfang og innhold skreddersys etter kundens behov for et regelsett og retningslinjer. Eksisterende policyer kan revideres og settes i sammenheng etter ny struktur.