Sikkerhetshendelse? Ring nødnummer 21 62 79 79!

Hendelse?
MENY
Bilde
Security Consultant Services

Penetration testing

Fence Redteam består av erfarne konsulenter som leverer offensiv sikkerhetstesting av våre kunders løsninger.

Et simulert angrep mot virksomhetens ressurser, som benytter samme metoder og teknikker som kjente trusselaktører. En penetrasjonstest har som mål å avdekke og utnytte sårbarheter i det teknologiske, fysiske og administrative sikkerhetsarbeidet. Vi benytter sertifiserte hackere, samt en fast metodikk (PTES) for å alltid sikre kvalitet i leveransen.

Hvilke systemer får du testet med en penetrasjonstest

Vi deler en penetrasjonstest opp i moduler og tilpasser oppdrag basert på behov.

Nettverk:

  • Utside
  • Innside
  • Trådløst
  • Klient

Applikasjon:

  • Utside
  • Innside

Sosial Manipulering:

  • E-post
  • Telefon
  • Fysisk

Når og hvor ofte bør man gjennomføre sikkerhetstesting av systemene

Alle systemer må kontinuerlig bli overvåket og vedlikeholdt i forhold til relevante trusler og sårbarheter. Risikoadministrasjon må gjøres løpende som en pågående prosess for alle sensitive data og kritiske systemer. Det er derfor nødvendig med repeterende og jevnlig sikkerhetstesting. Vi anbefaler at man som en del av arbeidet med sikkerhetspolicyen definerer hvilket typer tester og frekvensen av testing som er nødvendig for bedriftens forskjellige systemer. Vi anbefaler minst en årlig penetrasjonstest av selskapet, sammen med en pågående kvartalsvis sikkerhetsskanning.

Ved å utføre regelmessige penetrasjonstester og sikkerhetsskann vil man som selskap vise at man tar sikkerhet på alvor, at man er ansvarsfull som partner og at man etterlever krav til sikkerhet gjennom ISO 27001 og PCI DSS.