Sikkerhetshendelse? Ring nødnummer 21 62 79 79!

Hendelse?
MENY
Les mer
Uforpliktende tilbud? Fyll ut skjema!
Eller ring: Våre sikkerhetspesialister:
(+47) 21 62 79 79

Managed Vulnerability & Response

Oppdagelse, varsling og oppfølging av din virksomhets sårbarheter.

Hva er Managed Vulnerability & Response (MVR)?

MVR -- Oppdagelse, varsling og oppfølging av din virksomhets sårbarheter.

Med vår MVR-tjeneste vil dine eksterne og interne nettverk analyseres i faste intervaller for å avdekke kjente sårbarheter. Ved ekstern testing undersøker vi de offentlig tilgjengelige nettverkene og skyggenettverk direkte over internett, og ved testing av interne nettverk og sikre soner benytter vi en lokalt installert node.

Hver tredje måned oversendes en fullstendig rapport som inneholder alle funn gradert etter risiko, samt tiltaksforslag og administrativ oppsummering. Vi følger opp sårbarhetene som blir avdekket med interne ressurser for å få status på utbedring, og varsler ved gjentagende alvorlige sårbarheter. Hvis vi avdekker kritiske sårbarheter som krever umiddelbar håndtering vil vi kontakte kunden på telefon.

Hele tjenesten blir håndtert av FIRT (Fence Incident Response Team) som er tilgjengelig 24/7/365.

Hva hjelper MVR deg med?

MVR gir deg en enkel men strukturert tilnærming til sårbarhetsadministrasjon.

De fleste angrep skjer på bakgrunn av noen få sårbarheter. F-Secure har avdekket at 45% av angrep skjer på grunn av feil i konfigurasjon eller arkitektur, og 45% på grunn av manglende programvareoppdateringer. Det vil si at av alle angrep som skjer direkte over internett skyldes så mye som 90% av disse nettopp feilkonfigurasjon eller manglende oppdatering. De resterende 10% er i hovedsak sårbarheter i webapplikasjoner.

Med vår MVR-tjeneste analyserer vi nettverket til virksomheten din, nettopp for å avdekke feil i konfigurasjon, manglende programvareoppdateringer og sårbarheter i webapplikasjoner. Vi varsler dere ved kritiske funn 24/7/365, og vi rapporterer om funn og tiltak kvartalsvis eller etter behov.

Hva får du med MVR?

  • En kontinuerlig oppdagelse og analyse av sårbarheter
  • Evnen til å oppdage og håndtere sårbarheter før de blir utnyttet av kriminelle
  • Mulighet til å bevise at man jobber strukturert med sårbarhetsadministrasjon
  • Bli varslet ved funn av kritiske sårbarheter
  • Direkte tilgang til Fence Incident Response Team
  • Tilgang til årlig gjennomgang av hendelser, trusler, status og endringer