Sikkerhetshendelse? Ring nødnummer 21 62 79 79!

Hendelse?
MENY
Managed Security Services

Managed Security Awareness Training

MSAT - en tjeneste som øker sikkerhetskompetansen til alle ansatte.

De ansatte regnes ofte som det svakeste leddet i virksomheters sikkerhetsarbeid. Men "svakest" behøver ikke å bety "svak".

De fleste virksomheter har en rekke sikkerhetstiltak på plass for å hindre at skadelige ting når fram til de ansatte, og for å redusere risikoen for at de ansattes handlinger fører til alvorlige sikkerhetshendelser. Selv om slike tiltak er effektive og nødvendige, forstår alle at disse aldri kan gi 100% beskyttelse. Noen ganger så vil skadelige ting havne hos ansatte, og noen ganger så kan dette få veldig store konsekvenser.

Menneskene som jobber i din virksomhet kan ha alle mulige forskjellige roller og nivå av IT-kunnskaper, men alle må bidra i sikkerhetsarbeidet. Brukeropplæring har tradisjonelt vært gjennomført som foredrag eller kurs, ofte i forbindelse med gjennomført sikkerhetstesting, nasjonal sikkerhetsmåned eller som faglig innhold før en sommer- eller juleavslutning. Slike opplegg har som regel en positiv, men kortvarig, effekt. I dag er de fleste overbevist om at obligatorisk og målbar sikkerhetsopplæring i "små porsjoner" (nanolæring) er den mest effektive måten å øke sikkerhetskompetansen til de ansatte på.

Vår tjeneste Managed Security Awareness Training (MSAT) hjelper din virksomhet med å opprette obligatoriske undervisningsopplegg for alle ansatte. Innholdet kan tilpasses den ansattes rolle i virksomheten, men vi begynner med å sørge for at alle har forståelse av trusselbildet og generell sikkerhet. De ansatte får jevnlige eposter med korte og interessante nanoleksjoner. I tillegg sendes simulerte angrep, der klikk på lenker registreres og brukes til å bevisstgjøre om trusler, samt tilpasse fremtidig innhold. I webportalen har dere full oversikt og kontroll. MSAT øker sikkerhetskompetansen til alle ansatte gjennom spisset nanolæring og dokumenterer samtidig at man jobber jevnt og trutt med å sørge for at de ansatte blir en ressurs i sikkerhetsarbeidet, i stedet for å være en alvorlig sårbarhet.

Hvert kvartal møtes vi for å diskutere hvordan opplegget har fungert, eventuelle tilpasninger eller endringer, deltakelse i opplæringen med videre.

MSAT er enkel å komme i gang med. Tjenesten bruker skybasert teknologi fra Nimblr og de ansatte kan legges til manuelt, ved opplasting av liste eller ved sync av AD eller Google.