Sikkerhetshendelse? Ring nødnummer 21 62 79 79!

Hendelse?
MENY
Managed Security Services

Managed Security Awareness Training

MSAT - en tjeneste som øker sikkerhetskompetansen til alle ansatte.

De ansatte regnes ofte som det svakeste leddet i virksomheters sikkerhetsarbeid. Men "svakest" behøver ikke å bety "svak".

De fleste virksomheter har en rekke sikkerhetstiltak på plass for å hindre at skadelige ting når fram til de ansatte, og for å redusere risikoen for at de ansattes handlinger fører til alvorlige sikkerhetshendelser. Selv om slike tiltak er effektive og nødvendige, forstår alle at disse aldri kan gi 100% beskyttelse. Noen ganger så vil skadelige ting havne hos ansatte, og noen ganger så kan dette få veldig store konsekvenser.

Menneskene som jobber i din virksomhet kan ha alle mulige forskjellige roller og nivå av IT-kunnskaper, men alle må bidra i sikkerhetsarbeidet. Brukeropplæring har tradisjonelt vært gjennomført som foredrag eller kurs, ofte i forbindelse med gjennomført sikkerhetstesting, nasjonal sikkerhetsmåned eller som faglig innhold før en sommer- eller juleavslutning. Slike opplegg har som regel en positiv, men kortvarig, effekt. I dag er de fleste overbevist om at obligatorisk og målbar sikkerhetsopplæring i "små porsjoner" (nanolæring) er den mest effektive måten å øke sikkerhetskompetansen til de ansatte på.

Vår tjeneste Managed Security Awareness Training (MSAT) hjelper din virksomhet med å opprette obligatoriske undervisningsopplegg for alle ansatte. Innholdet kan tilpasses den ansattes rolle i virksomheten, men vi begynner med å sørge for at alle har forståelse av trusselbildet og generell sikkerhet. De ansatte får jevnlig beskjed om å gjennomføre korte leksjoner eller små quizer i en egen webportal, der dere bestemmer innhold, frekvens og tidsfrister. I webportalen har dere full oversikt og kontroll. Det finnes ferdiglaget innhold innen en rekke forskjellige områder, som utvides ved behov. På timesbasis kan Fence også utvikle spesialtilpassede leksjoner og quizer basert på deres egen IKT-sikkerhetsinstruks, sikkerhetspolicy eller annet.

MSAT øker sikkerhetskompetansen til alle ansatte gjennom spisset nanolæring, og dokumenterer samtidig at man jobber jevnt og trutt med å sørge for at de ansatte blir en ressurs i sikkerhetsarbeidet, i stedet for å være en alvorlig sårbarhet.

Hvert kvartal møtes vi for å diskutere hvordan opplegget har fungert, eventuelle tilpasninger eller endringer, behov for spesialtilpasset innhold, og kommende kvartals undervisningsopplegg.

MSAT er enkel å komme i gang med. Tjenesten bruker skybasert teknologi fra norske Cybr, og det eneste dere behøver å gjøre er å lage en AD-gruppe som inneholder alle de ansatte som skal delta i undervisningsopplegget.