Sikkerhetshendelse? Ring nødnummer 21 62 79 79!

Hendelse?
MENY
Les mer
Uforpliktende tilbud? Fyll ut skjema!
Eller ring: Våre sikkerhetspesialister:
(+47) 21 62 79 79

Managed Detection & Response

Overvåkingstjeneste som håndterer og varsler virksomheten om datainnbrudd.

Hva er Managed Detection & Response (MDR)?

MDR -- Overvåkingstjeneste som håndterer og varsler bedriften om datainnbrudd

Med vår MDR-tjeneste vil dine klienter og servere overvåkes med en liten klient-programvare som F-Secure har utviklet for å gjenkjenne angrepsmetoder, uavhengig av om angriper bruker en trojaner, operativsystem-fil eller et ikke-filbasert angrep. Sensoren oppdateres kontinuerlig for å gjenkjenne alle typer avanserte trusler slik som rettede dataangrep, phishing-angrep, eller nye metoder som benyttes for å ikke bli oppdaget som en angriper.

Når en hendelse oppstår vil informasjon om hva som skjer bli lastet opp til vår sentrale løsning for overvåking, og vi vil bli varslet og kan håndtere hendelsen automatisk, varsle kunden, gjøre dypere analyser av hendelsen selv, eller eskalere saken videre til F-Secure sitt respons-senter.

Hva hjelper MDR deg med?

Med MDR vil din virksomhet være i stand til å oppdage datainnbrudd før det er for sent.

Det er dessverre blitt slik at virksomheter i dag må regne med å oppleve datainnbrudd. I dag sier vi at det finnes to typer bedrifter: De som har blitt hacket, og de som ikke vet at har blitt hacket! En gjennomsnittlig norsk kunde bruker over et halvt år på å oppdage et datainnbrudd.

På tross av utallige teknologiske, fysiske og organisatoriske sikkerhetstiltak blir virksomheter angrepet om og om igjen. Det som er kritisk, og som de fleste bedrifter begynner å ta på alvor, er at de må ha evnen til å oppdage når de er blitt kompromittert. Det er her MDR-tjenesten fra oss spiller sin rolle. Vi overvåker servere og klienter i nettverket 24/7 hele året, og benytter en unik og velutprøvd teknologi som oppdager innbrudd mens de pågår. Vi kan varsle innen kort tid om at innbruddet skjer eller har skjedd, og kan reagere, forhindre spredning, overvåke og logge handlinger.

Hva får du med MDR?

  • Evnen til å stoppe datainnbrudd før det er for sent.
  • Mulighet til å analysere årsak til innbrudd, sikre spor og handlinger.
  • Sikre muligheten til å varsle myndighetene om tap av data innen 72 timer, i henhold til GDPR
  • Direkte tilgang til Fence Incident Response Team
  • Tilgang til årlig gjennomgang av hendelser, trusler, status og endringer