Sikkerhetshendelse? Ring nødnummer 21 62 79 79!

Hendelse?
MENY

Unngå at arbeidet med GDPR ender i et rot av raskt forfallende dokumenter

GDPR krever ryddighet.

Unngå at arbeidet med GDPR ender i et rot av raskt forfallende dokumenter

Ved et eventuelt tilsyn er det en stor fordel i å enkelt kunne synliggjøre at dere har kontroll. Ved en mulig datalekkasje er det krav til en ryddig prosess der man blant annet skal varsle berørte straks med redegjørelse av omfang, konsekvenser og planlagte tiltak, og at Datatilsynet skal varsles innen 72 timer.

Det finnes gode verktøy som setter arbeidet med GDPR inn i et ryddig system. Her har man fullstendig oversikt over prosesser, vurderinger og prosedyrer, og kan hente ut rapporter som viser ledelse eller et tilsyn at dere overholder GDPR. I tillegg kan man i slike verktøy aktivere veivisere som tar dere effektivt og ryddig gjennom den lovpålagte varslingsprosessen ved avvik.