Sikkerhetshendelse? Ring nødnummer 21 62 79 79!

Hendelse?
MENY

Sikkerhet på reise

Vi ser en trend at reisende fra Norsk næringsliv oftere opplever informasjonstyveri, tukling med utstyr og svindel på reise.

Samtidig opplever vi at mange norske virksomheter har manglende opplæring og retningslinjer for de ansatte ved reise. Vi ser også at det er mange som lar være å følge retningslinjer og rutiner der dette foreligger. Kanskje er dette på grunn av manglende opplæring, men vi tror heller dette er manglende bevissthet rundt hvilken risiko du tar på virksomhetens vegne. Det er totalt manglende kunnskap om hvilke trusler som finnes og hvilke metoder som brukes av organiserte kriminelle og andre myndigheters etterretningstjenester.

En reise starter i det du forlater kontoret. Du er på reise når du sitter på toget eller når du er ute til lunsj. Når du jobber på kontoret er du på hjemmebane, da er du både sikret av fysiske og teknologiske sikkerhetstiltak. Men når du er på reise er du helt klart på bortebane, du kjenner ikke til landskapet, og du vet i enkelte tilfeller ikke hvem som kan overvåke telefon din, nettverkstrafikken, eller hvem du egentlig snakker med. Vi vet fra Snowden-dokumentene at Amerikanske myndigheter overvåket alt fra SMS, e-post, Facebook og mye mer. Totalitære regimer eksisterer i mange land, både fjerne og relativt nære ferieland, som vi må anta bedriver omfattende overvåking. Og det samme skjer med stor sannsynlighet i mange vestlige land, for å drive etterretning, og dette er ikke nødvendigvis bare for å bekjempe terrorisme, men også for å styrke eget næringsliv. I tillegg til statlig etterretning så blir det også utført en hel del svindel og tyveri fra organiserte kriminelle som f.eks. den kjente hacker-grupperingen Morpho, som i følge New York Times lever av tyveri og salg av bedriftsinformasjon.

Det er mange metoder som benyttes, alt fra sosial manipulering ansikt til ansikt, tyveri, falske mobilladere, USB-minne og til mer avansert overvåking på mobilnettverk eller ISP-nivå.

Råd om hvordan du kan forbedre reisesikkerheten i din virksomhet:

  • Etabler sikkerhetspolicyer for reise, og informer ansatte
  • Gjennomfør kontinueropplæring og bevisstgjøring av de ansatte

Konkrete tiltak

  • Vær varsom med alle typer tilkoblinger, WIFI, USB og Bluetooth m.m.
  • Ikke ta med deg mer informasjon og utstyr en du har behov for.
  • Pass på hva du gjør hvor, personer kan følge med på skjermen eller overhøre samtalen.
  • Ikke la mobiltelefon, bærbar PC eller annet utstyr ligge ubevoktet.
  • Reis med blankt utstyr der du kan, typisk med låne-PC og lånetelefon ved reise til høyrisikoland.