Sikkerhetshendelse? Ring nødnummer 21 62 79 79!

Hendelse?
MENY

NSM sine grunnprinsipper for IKT sikkerhet «Check» – Vi kan hjelpe deg med det neste steget!

De fleste har vel nå fått med seg NSM sine grunnprinsipper for IKT sikkerhet.

Diplomene florerer på sosiale medier og NSM rapporterer om at så mange som 21.500 personer gjennomførte kurset NSMs grunnprinsipper for IKT sikkerhet i oktober.

NSMs grunnprinsipper er utarbeidet for å ha et rammeverk som passer bedre til Norske virksomheter. På lik linje har vi i Fence har alltid jobbet etter å ha en praktisk tilnærming til IT sikkerhet, hvor hovedfokuset vårt har vært å levere effektive sikkerhetstiltak som merkbart øker sikkerheten til våre kunder i Norge.

I vårt arbeid med å utvikle og levere tjenester til det Norske markedet har NSM sine grunnprinsipper for IKT sikkerhet blitt benyttet som inspirasjon og som referanse punkt. Vi mener at NSMs prinsipper har en praktisk tilnærming som passer veldig godt med hvordan vi mener det er mest hensiktsmessig å sikre ulike virksomheter.

Vi leverer i dag en rekke tjenester «Security Services» til Norske virksomheter. Disse tjenestene leveres for å gi våre kunder en merkbar forbedring i sikkerhets arbeidet. Med merkbar forbedring så menes det at vi gir kontroll og følelsen av kontroll. At vi reduserer angrepsflaten og antall sårbarheter i virksomheten, samtidig som vi leverer ulike nivåer av overvåkning og oppdagelse av eventuelle data innbrudd. Alle våre tjenester leveres og vedlikeholdes med sikker konfigurasjon. Samtidig som vi er opptatt av kontinuerlig dialog med våre kunder, dette oppnår vi gjennom faste sikkerhetsmøter etter hvert kvartal året gjennom.

Managed Security & SOC

- Detection & Response
- SIEM
- Vulnerability Management
- Endpoint Protection
- Microsoft 365 Protection
- Firewall
- SPF, DKIM & DMARC
- Security Awareness Training
- Password manager
- Security Advisor

Security Consultant Services

- Penetration testing
- Risk Assessment
- Policy & Compliance
- Incident Response & Forensics
- Security Awareness Training

For virksomheter som ønsker å benytte grunnprinsippene som rammeverk for sitt sikkerhetsarbeid kan vi bistå med hele etableringsprosessen fra oppstart til vedlikehold.