Sikkerhetshendelse? Ring nødnummer 21 62 79 79!

Hendelse?
MENY

2017 SANS Trussel undersøkelse

Undersøkelsen utført av SANS institute vektlegger viktigheten av e-post sikkerhet i sin rapport fra august 2017.

2017 SANS Trussel undersøkelse

74% av alle hendelser som ble rapportert benyttet e-post som metode, og inneholdt enten en lenke eller et vedlegg. Og av hendelsene er 40% relatert til Phishing, Spear Phising og CEO svindel og 20% er ransomwareforsøk. Vår erfaring viser at man må benytte en mer avansert metode enn kun signaturer for å oppdage disse truslene. Man er nødt til å oppdage og blokkere basert på mønster, oppførsel og overvåking for å kunne møte disse truslene på en bedre måte.

Lenke til rapporten fra SANS: https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/threats/2017-threat-landscape-survey-users-front-line-37910